وبینار CPR نوزاد

وبینار CPR نوزاد در تاریخ 17 شهریور 1400 توسط خانم دکتر اکبرپور برای کادر درمان بیماستان قائم (عج) برگزار گردید.

وبینار به صورت پرسش  و پاسخ برگزار شد و تمامی شرکت کنندگان ، تعامل دوطرفه در بحث مطروحه داشتند.