وبینار هموویژلانس

وبینار هموویژلانس در تاریخ 6 مهرماه 1400 با سخنرانی آقای دکتر سیروس غریب و آقای دکتر حسین سهرابی فر در بیمارستان بین المللی قائم(عج) برگزار گردید.