وبینار آشنایی با داروهای جدید

وبینار آشنایی با داروهای جدید در تاریخ 12 آبان ماه 1400 جهت ارتقاء سطح علمی همکاران درمانی برگزار گردید.