وبینار نقش تغذیه در سلامتی

وبینار نقش تغذیه در سلامتی در تاریخ 1400/10/21 توسط کارشناس تغذیه بیمارستان برای پرسنل اداری و درمان برگزار گردید.