وبینار آتش نشانی و اطفا حریق

وبینار اتش نشانی و اطفا حریق در تاریخ 25 بهمن 1400 برای همکاران بیمارستان ، توسط کارشناس اتش نشانی برگزار گردید